Sosulski, Marya R., Michigan State University, United States